Mimo.link logo

Digitale data fra start til slut

Planlæg og udfør feltopgaver indenfor

jord, vand, luft og tilsyn generelt

Mimo.link dækker hele forløbet


Importer QGIS fil, vælg opgaveskabelon, udfyld opgavebeskrivelse, vedhæft bilag og planlæg i kalenderen hvornår opgaven skal udføres. (Eller opret stamdata og opgave i App'en og vær selvkørende i felten).


Opgaven hentes ned i App'en, feltdata beskrives med indbygget kvalitetssikring og labels med stregkode printes i felten. Efter aflevering af færdig opgave genereres automatisk rapport og evt. analyserekvisition.


Geoteknik: Når prøven lander hjemme i firmaet scannes stregkoden og ind- og udvejning kan foregå, ligesom geologisk bedømmelse med hovedbetegnelse, delkomponenter, tørvestadier og tidsalder m.m. vælges.


Til slut kan alle data udstilles og de kan dermed tilgås via én eller flere af Mimo.link connectorerne.

Hvad kræver det?

Et digitalt mindset


Nye arbejdsgange

Mimo.link erstatter papir og pen samt manuelle processer.

Det meste af organisationen vil blive involveret og arbejdsgange ændret.Siloer - nej tak

Hele organisationen har brug for at forstå hvad det betyder – og hvilke fordele det giver samlet set, på tværs af hele organisationen.Uddannelse og vidensdeling

Interne tovholdere, grundig uddannelse og oplæring kombineret med en "spørg gerne" kultur er nødvendigt i omstillingsprocessen.

Processen med Mimo.link

Her eksempel for boringer

Mimo.link Desktop


Her planlægges sager og opgaver - hvor, hvad, hvem, hvornår og hvordan.

Det er i Mimo.link Desktop at opgaveskabeloner oprettes og tilknyttes nye opgaver.

Det er også her der kan uploades bilag såsom LER tegninger og beskrivelser - de kan hentes ned i App efterfølgende.

Overblik - ja tak


For at hente en opgave ned i App'en kræver det, at den er frigivet til den valgte dag hvor der logges ind.

Dermed er det kun relevante opgaver der vises, hvilket medvirker til overblik og overskuelighed.


Kalenderen ses i Mimo.link Desktop hvor opgaverne planlægges - men kan også tilvælges som storskærme og i App'en.

Dermed kan alle se hvad der sker og der kan planlægges til flere dage på forskellige lokaliteter.

Demodata

Følg status for opgaverne i Mimo.link Desktop i løbet af dagen


Hvor og hvor langt er vi?

Grøn: Færdig / Rød: Afventer

Grøn: Færdig / Gul: Påbegyndt

Mimo.link Felt-app


Vi startede i 2014 med den første App-release. Der er sket meget siden...


I dag er det muligt enten at hente planlagte opgaver fra Skyen (planlagt i Mimo.link Desktop) eller selv at oprette opgaver i felten.

Fælles for begge er, at der er moduler der passer til feltfolkenes behov på dagen, kombineret med fleksibel prøveidentifikation.


Unikke prøve-id'er hentes fra felten og der genereres stregkode der kan printes direkte i felten (også ikke-planlagte prøver).

Der er derfor ikke behov for labels lavet hjemme på firmaet - det hele foregår automatisk i felten.

Kvalitetssikring i felten (og læsbare markjournaler)


Der er produceret rigtigt mange, meget fine og korrekte papir-journaler igennem tiden.


Mimo.link App'en giver de samme muilgheder for dokumentation som papir, dog med nemmere adgang til at angive hvad der observeres.

App'en er "knap-baseret" med et underliggende regelsæt som nemt bringer feltfolkene videre ift. f.eks. den valgte hovedbetegnelse.


Derudover kan der tages fotos som automatisk indgår i rapporten.

Se mere om de enkelte moduler her

Kontakt Mundu for at høre mere

om Mimo.link