Mimo.link logo

Jord


Jordmodulet gør det muligt at udtage alt fra en enkelt jordprøve fra en håndboring, til en kombination af miljø- og geotekniske prøver i X meters dybde. Uanset behovet, er det muligt at beskrive geologi samt at dokumentere vinge- og SPT-forsøg, filtersætning og udbygning. 


Opgaver oprettes i Desktop - enten ud fra en skabelon - eller helt fra bunden efter eget valg.


Når opgaven er løst og afleveret til Skyen, genereres der automatisk rapport og analyserekvisition (hvis der er valgt lab-pakker). De modtages på email og rekvisitionen kan sendes videre til laboratoriet som den er. Det er også muligt at tilvælge CloudDoc connector, hvilket gør det muligt, at output fra Mimo.link automatisk kan gemmes ned i interne sagsmapper, hvor kollegerne derefter har nem adgang til dem.

Dagligdagen med Jord-modulet i Mimo.link


  1. Fra QGIS eksporteres de navngivne boringer
  2. I Mimo.link Desktop importeres QGIS filen på den ønskede sag
  3. Opgaven defineres fra bunden eller der vælges en eksisterende skabelon
  4. Evt. tilpasninger foretages og der vælges måske lab-pakker
  5. Under Instruks beskrives hvad der skal laves og der uploades bilag (såsom LER-tegninger eller beskrivelse)
  6. Vælg start- og stopdato samt hvem der skal løse opgaverne -> opgaverne frigives
  7. Opgaverne er nu klar til at blive hentet ned i App på de valgte datoer

Kvalitetssikrede data fra starten


I App'en er der adgang til Instruks hvor der kan være overordnet beskrivelse af hvad der skal ske, hvilke specialredskaber der evt. skal medbringes, adgangsforhold m.v.


Det er også muligt at se bilag der er knyttet til sagen, eks. LER-tegninger, beskrivelse, oversigtskort o.lign.


Ifm. borearbejdet dokumenteres geologien med foruddefinerede knapper med underliggende logik der sikrer kvalitetssikring af data fra start. Det er muligt at angive fritekst.


Vinge- og SPT-forsøg såvel som prøvehåndtering (med unikke prøvenumre) samt filtersætning og udbygning, dokumenteres ligeledes ved hjælp af knapper.

Boringer til intakt


Det er muligt at planlægge boringer til intakt.


Det kan f.eks. være 0,5 meter prøver til intakt og én eller flere punktprøver i intakt.


App'en håndterer automatisk prøverne løbende og har indbygget logik der opretter prøver ift. det planlagte, når intakt nås.


Der oprettes unikke prøvenumre og der printes labels med stregkoder løbende.


Antallet af labels pr. prøve er defineret i Mimo.link Desktop - såvel som der kan være valgt lab-pakker til efterfølgende analyse.


Efter at opgaven er afleveret til Skyen, genereres der automatisk færdige rapporter og rekvisitioner.

Knapper med foruddefinerede værdier

Mimo.link understøtter også pejle- og sløjfeopgaver