Mimo.link logo

Tilsyn


Tilsynsmodulet er et meget fleksibelt modul. Der er næsten ingen begrænsninger, da det kan benyttes i rigtigt mange situationer. 


Med tilsynsmodulet sikres det at det er de samme ting der skal tages stilling til på tværs af organisationen. Modulet består af en kolonne med spørgsmål og en kolonne med plads til observationer / svar. Dermed er det ikke personafhængigt, da den valgte skabelon der ligger til grund for opgaven, har de samme spørgsmål.


Det er muligt at tage fotos også - og de indgår i én samlet rapport efter aflevering til Skyen.

Dagligdagen med Tilsyns-modulet i Mimo.link


  1. Opret den eller de skabeloner som organisationen har behov for
  2. I App'en oprettes ny opgave i valgte stamdata
  3. Vælg tilsynsskabelon
  4. Dokumenter relevante observartioner
  5. Tag evt. fotos til at understøtte observationerne
  6. Aflever til Skyen
  7. Samlet rapport genereres og fremsendes automatisk på email