Mimo.link logo

Luft


Luftmodulerne gør det muligt at dokumentere poreluft, indeluft samt gasmålinger.

Det er bl.a. muligt at dokumentere målinger fra poreluftpunkter, indeluftmålinger og afværgeanlæg.

Dagligdagen med Luft-modulerne i Mimo.link


  1. Luftopgaver oprettes for det meste direkte i App'en
  2. Når en sag er hentet ned i App'en er det muligt at oprette opgaverunder blandt eksisterende punkter - eller der kan oprettes nye
  3. Opgaverunder har en forside hvor generelle betragtninger såsom temperatur, vind, regn og barometer kan angives
  4. Opgaverne der indgår i opgaverunden præsenteres i én samlet kontekst, hvor det er nemt at skifte mellem punkterne

Rapporter med historiske barometermålinger


Efter opgaven er afleveret til Skyen genereres der automatisk en samlet rapport med de registrerede feltdata, evt. fotos samt graf med DMI Frie Datas historiske barometermålinger for den valgte kommune.


Rapporten bliver som udgangspunkt leveret på email, men det er også muligt at tilgå rapportens feltdata og fotos via CloudData connector.

Rekvisitioner


Der oprettes også analyserekvision for de prøver hvor der er valgt lab-pakker. Rekvisitionen modtages på email til kvalitetssikring inden videresendelse til laboratoriet.


Road map: Vi er igang med at udvide dette flow til også at være connector baseret. Dette foregå i samarbejde med laboratorier der ønsker dette.

Forventningen er at det vil kunne være i drift i 2022.